Forbud mot solarier i Norge

Av NSF

Norge kan bli det tredje landet i verden som forbyr solarier. I en ny strategi for å få ned antall hudkrefttilfeller i Norge, foreslås det fire hovedtiltak.

Publisert i NRK 24.09.18 

Hudkreft er blant de kreftformene som har økt mest i Norge de siste tiårene. En ny nasjonal arbeidsgruppe bestående av eksperter fra blant annet Statens strålevern, Helsedirektoratet og Folkehelsa har nå levert inn en strategi for å snu trenden og få ned antall hudkrefttilfeller i Norge til Helsedepartementet.

Føflekkreft, den mest alvorlige formen for hudkreft, tar alene 300 liv i Norge hvert år. Et av målene til arbeidsgruppa er å utrede et forbud mot bruken av solarium i Norge.

– Solarium er ikke den viktigste årsaken til føflekkreft, men det er en av flere årsaker. Det er godt dokumentert at folk som bruker solarium regelmessig har en økt forekomst og en økt risiko for å få føflekkreft, sier Petter Gjersvik, professor i hudsykdommer ved Oslo universitetssykehus til NRK.

https://www.nrk.no/norge/vil-vurdere-totalforbud-mot-solarier-i-norge-1.14220168