Medlemseksplosjon i Jordmorforbundet

Av nsf, 01.10.2018

Jordmorforbundet sikrer stadig viktige gjennomslag for jordmødrene i landet! Nær halvparten av de yrkesaktive jordmødrene velger nå å organisere seg i NSF. Jordmorforbundet NSF vokser nå svært raskt og kan vise til en eksplosjon av nye medlemmer så langt i dette året.

Medieanalyser fra mediebyrået Kikkut viser at Jordmorforbundet er en betydelig samfunnsaktør som får bred mediedekning på viktige jordmorsaker. Det at vi er en tydelig stemme i samfunnsdebatten virker også medlemsrekrutterende. -Siden nyttår har vi fått 163 nye medlemmer. I snitt er veksten til Jordmorforbundet NSF på 100 nye medlemmer i året, så dette året slår vi alle tidligere rekorder for den sterke medlemsveksten vår. Det er svært gledelig for oss å meddele at over 1700 jordmødre nå velger å organisere seg i NSF, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup

Noen viktige seire for Jordmorforbundet NSF:

Dette året har Jordmorforbundet NSF fått gjennomslag for 20 millioner øremerket til flere  jordmødre i kommunehelsetjenesten i årets Statsbudsjett. Denne seieren resulterer i flere nye jordmorstillinger i kommunene.

Andre viktige fagsaker Jordmorforbundet har frontet i det siste handler om babyer og mobilbruk (Aftenposten), forslag om utvidete abortgrenser (Dagsavisen), konsekvenser av jordmormangel (VG), sterkere oppfølging under svangerskapet (VG), for å nevne et lite utvalg av svært mange nyhetsartikler.

Jordmorforbundets møte med SV denne måneden ga også resultater. SV krever nå bedre jordmorbemanning og endring i finansiering av jordmortjenesten. Møtet resulterte også i en rekke store presseoppslag i landets største aviser der konsekvenser av kutt i fødselsomsorg og jordmormangel ble satt fokus på.

Jordmorforbundet har sikret en til en omsorg til aktivt fødende i fødselsomsorgen. NSF har sammen med Jordmorforbundet NSF fulgt tett opp helseministerens Oppdragsdokument for 2017, hvor myndighetene innførte et kvalitetskrav etter krav fra NSF, som innebærer at sykehusene må rapportere på hvor stor andel av de fødende som får en til en oppfølging under aktiv fødsel.

En rekke henvendelser fra våre tillitsvalgte om at anbefalingen ikke ble fulgt opp, og at dokumentasjonen av avvikene ikke var tilfredsstillende gjorde oss bekymret. Tilbakemeldinger fra jordmødre i tjenesten beskriver svært høyt arbeidspress, og at det fortsatt i liten eller ingen grad var lagt til rette for en hensiktsmessig (enkel og korrekt) registrering av avvik i henhold til styringskravet.

På bakgrunn av dette tok Jordmorforbundet sammen med NSF opp disse forholdene i flere møter med Stortingets Helse- og omsorgskomite, og fulgte opp med et brev til helseministeren om dette i mars i år.

Nå er svaret kommet (se vedlegg) og helseministeren skjerper kravet til de regionale helseforetakene. De får nå oppdrag om en særskilt rapportering på hvor ofte det forekommer avvik fra anbefalingen om tilstedeværelse av jordmor.

- Dette viser hvor viktig det er at vi aktivt følger med, står opp for kvalitetskrav og bruker politisk press for å sikre trygge jordmortjenester til befolkningen, sier Hanne Charlotte Schjelderup.

I følge Jordmorforbundet NSF innebærer 1 til 1 omsorg å kun ha ansvar for den fødende som er i aktiv fødsel, ingen andre. Kvalitetskravet er lagt for å hindre samtidighetskonflikter og sikre kontinuerlig tilstedeværelse for trygg overvåkning og oppfølging av fødende kvinner. Aktiv fødsel regnes fra når kvinnen har ca. tre cm åpning og har regelmessige rier.

https://www.nsf.no/Content/3898937/cache=20182405093648/Vedr%C3%B8rende%20dokumentasjon%20av%20avvik%20fra%20en%20til%20en%20oppf%C3%B8lging%20under%20aktiv%20f%C3%B8dsel(1).pdf

 

Bli med for å styrke den mest innflytelsesrike organisasjonen for jordmødre i Norge. Sammen står vi sterkere! Hør gjerne med kollegaer om de er medlem i Jordmorforbundet NSF i dag.

Innmelding her: https://www.nsf.no/faggrupper/jordmorforbundet