Fylkesmøtet 2019 Aust-Agder

Av Halvard Dalen, 28.02.2019

21.mars avholder NSF Aust-Agder sitt Fylkesmøte på Clarion Hotel Tyholmen.

Hvert 4. år arrangeres det fylkesmøter over hele landet. På møtet vårt, velges de medlemmene som skal delta i landsmøtedelegasjonen til Oslo. Landsmøtet arrangeres i begynnelsen av november og Aust-Agder har en delegasjonen på 5 delegater og 1 varadelegat.

Det er lenge til landsmøtet og vi velger derfor 5 varadelegater. Totalt har 11 personer stilt til valg og det blir spennende å se hvem som skal være med å bestemme NSFs politikk fremover. 

Normal velges også nytt fylkesstyre på fylkesmøtet, men fordi vi skal ha en stor sak på landsmøtet i år der vi skal avgjøre hvordan vi skal organisere NSF fremover, er dette valget utsatt til 2020. Det skal delta rundt 50 delegater fra hele Aust-Agder på fylkesmøtet der flere politiske saker skal diskuteres. Det vil bli sendt innkalling til alle valgte delegater som skal delta på Fylkesmøtet, og hver enkelt må selv melde seg på. 

Hvis du er NSF- medlem og ønsker å være med på møtet, er du velkommen til det, men skal du ha lunsj må du også melde deg på. Logg dere inn på nettsidene og finn arrangementet på Aust-Agders sider på kalenderen.

Valgte delegater og medlemmer som ønsker å delta melder seg på via denne linken:

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4243632/12610