Valg av delegater fra NSF Buskerud til NSFs landsmøte i november 2019

Av Elise Steen, 04.10.2018

NSF Buskerud arrangerer Fylkesmøte 14. mars 2019, og der skal det velges delegater til NSFs landsmøte 4.-8. november 2019. Nominasjonskomiteen trenger medlemmenes hjelp til å finne kandidater.

Bruk vedlagte skjema for å foreslå kandidater til vervene. Dette må være fylt ut og signert av kandidaten selv før det sendes til fylkeskontoret per post eller mail (se infobrev).

Alle medlemmer, enten de er enkeltmedlemmer, grupper av medlemmer, tillitsvalgte eller hovedtillitsvalgt-områder m.v., kan foreslå kandidater. 

Nominasjonskomiteen skal oppfordre/stimulere alle medlemmene til å finne frem til egnede kandidater. Hvis det til da ikke er foreslått nok skikkede kandidater - først da - kan nominasjonskomiteen spørre medlemmer om å stille til valg, for å fylle opp alle plasser.

Nominasjonskomiteens sammensetning, samt kontaktinformasjon, finner du her:

Nominasjonskomiteen i Buskerud 2018-2019

Når du ønsker å foreslå en kandidat må du først spørre kandidaten om vedkommende er villig til å stille. Når du har fått det bekreftet, fyll ut et forslagsskjema hvor du begrunner forslaget. Den foreslåtte kandidaten fyller ut en villighetserklæring. Skjemaene sendes  enten via e-post eller vanlig post, eller overleveres direkte til et medlem av nominasjonskomiteen eller fylkeskontoret. Det skal også leveres et bilde. Bildet kan være tatt med en vanlig telefon, og sendes elektronisk, sammen med navnet. Har du spørsmål til dette, kontakt fylkeskontoret på tlf 99402409, tast 3 og spør etter Buskerud-kontoret.

FRIST FOR INNSENDING AV FORSLAG PÅ KANDIDATER ER 14. JANUAR 2019.

Her finner du lenke til informasjonsbrev:

Informasjonsbrev

Forslagsskjema og villighetserklæring ligger som vedlegg på høyre side.