Oppdatert program Akuttdagene

Av Siw Andrea Todal, 04.10.2018

12 dager igjen til Akuttdagene. Vi gleder oss og håper vi møtes på Farris Bad:) 

Program Akuttdagene 2018, Farris Bad Larvik

 

Tirsdag 16.10

19.00 «Get together»

 

Onsdag 17.10

8.00-8.45 Reg. og besøk hos utstillere.

8.45-9.15 Åpning av Akuttdagene 2018.

9.15-9.45 «Akuttprosjektet i Vestfold» ved Runar Danielsen, senterleder medisinsk klinikk SIV.

9.45-10.20 «Akuttkjeden i Telemark» ved Kine Jordbakke, prosjektleder og spesialist i allmennmedisin.

10.20-10.40 Utstillerpause.

10.40-11.55 «Barn i vannet» kasuistikk ved Morten Askevold, aut. ambulansefagarbeider ved prehospital avd STHF, Harry Achterberg, akuttlege ved akuttmottaket STHF og Gunnar Kristoffer Bentsen, overlege ved barneanestesiavd OUS-Rh.

11.55-12.15 Utstillerpause.

12.15-12.45 «Hjertestans - hvorfor og hva skal jeg registrere?» ved Ingvild Tjelmeland, leder for norsk hjertestansregister.

12.45-13.45 Lunsj.

13.45-14.45 «10 ting du må kunne om akutt-geriatri» signert Guro Brustad, spesialsykepleier akuttmottaket STHF med mastergrad klinisk geriatrisk helsearbeid.

14.45-15.00 Utstillerpause.

15.00-15.30 «Tidlig oppdagelse av sepsis» ved Hilde Skudal, overlege på infeksjonsavdelingen og prosjektleder for sepsispilot på sengepost STHF.

15.30-16.00 «Akutt håndtering og behandling av pasienter med mistenkt hjerneslag i Vestfold». En masteroppgave ved Roger Olaussen, master PHCC, anestesisykepleier og autorisert ambulansearbeider SIV.

16.00-16.10 Utstillerpause.

16.10-17.00 Gjør deg klar for en hypnotiserende stund med Geir Tangen, hypnotisør og mentalist. Kjent fra «Norske talenter».

19.00 Festmiddag med show og live musikk.

Ledersekvens:

10.40-11.55 «Hva betyr ledelse i en klinisk hverdag» ved Per Bleikelia, administrerende direktør og tilrettelegger Bærum sykehus.

11.55-12.15 Utstillerpause.

12.15-12.45 «Hvordan har innføringen av New Public Management, (NPM) påvirket rammevilkårene for å utvikle ledelse i sykehusene?» Master oppgave av Ann-Iserid Vik, sykepleier og foretakstillitsvalgt for NSF ved STHF, med master i ledelse.

12.45-13.45 Lunsj

13.45-14.30 «Crowding i akuttmottak» ved Ingvild Billehaug Norum, medisinskfaglig systemansvarlig ved akuttsenteret SIV.

14.30-15.15 Foredrag ved Frank Hvaal, klinikksjef ABK STHF.

15.15-15.30 Utstillerpause.

15.30-16.00 «Det gode møtet» ved Terje Talseth Gundersen, sykehusprest på STHF.

 

Torsdag 18.10

8.00-8.30 Reg. og besøk hos utstillere

8.30-9.00 «Forskningsstudiet om pasienter med hoftebrudd og smertelindring» ved Elin Saga, kvalitetsrådgiver ved medisinsk klinikk Vestfold og PhD stipendiat ved SIV/USN.

9.00-9.30 «Presentasjon av Akuttlegeprosjektet ved STHF» ved Grete Line Syvertsen, overlege i akuttmottaket STHF og Harry Achterberg, seksjonsoverlege i akuttmottaket STHF.

9.30-9.40 «Informasjon om Akuttsykepleie utdanningen» ved Eirik Halsør, akuttsykepleier akuttmottaket STHF.

9.40-10.00 Utstillerpause.

10.00-10.45 «Vold i nære relasjoner» ved Torkild Aas, overlege barneavdelingen for nevrofag Ullevål.

10.45-11.25 «Hvordan håndtere voldelige pasienter» Anette Holm Larsen, psykiatrisk sykepleier akuttsenteret SIV.

11.25-11.45 Utstillerpause.

11.45-12.30 «1. behandling av brannskader» ved Tone Myrland, plastkirurg ved plastkirurgisk avdeling STHF.

12.30-13.30 Lunsj.

13.30-14.15 «CBRNE» ved Anders Dybwad, spesialsykepleier CBRNE senteret Ullevål.

14.15-14.30 Utstillerpause.

14.30-15.30 Kahoot og presentasjon av Akuttdagene 2019.