Høstkurs 2.-3. november

Av Siw Andrea Todal, 04.10.2018
 
   

 

 

 

Velkommen til Høstkurs 2.- 3. november

Quality Hotel Waterfront, Ålesund

Link for påmelding:  https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4068721/10494

 

 
   

 

 

 

Velkommen til Høstkurs 2.- 3. november

Quality Hotel Waterfront, Ålesund

Link for påmelding:  https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4068721/10494

Program:

                                                                 Fredag 2. november:

Kl 1900 3 retters middag i resturanten. Etterfulgt av sosialt samvær og underholdning.

Lørdag 3. november:

Felles forelesninger:

08.30 – 09.00 Kvalitet og relevans i praksisstudier: Helsepersonell og studenter i                           

                          tverrprofesjonell samsimulering. v/ Elisabeth Forberg                                                                                                                                                               

09.00 – 09.20 AMK Møre og Romsdal

09.20 – 09.30 KAFFI

0930 – 1015 Fra akutt abdomen til full stopp i GI tractus! v/ Tommy Johnsen, Gastrokirurg

10.15 – 10.30 PAUSE med forfriskninger 

10.30 – 12.30 «Eit knall lag kjem ikkje rekande på ei fjøl!» V/Audhild Mork  Aura Consulting

12.30 – 13.30 LUNSJ

Parallellforelesning 1:

13.30 – 14.15 Væskefysiologi v/ Kristoffer Hennum

14.15 – 14.30 PAUSE med forfriskninger

14.30 – 15.15 Fysiologi ved Ileus v/Kristoffer Hennum

Parallellforelesning 2 (operasjon):

13.30– 14.15 ”Vår profesjon i dag og i morgen.”  (Fagutvikling, Utdanningsløp,

                              Fremtidens operasjonsstuer)  v/ Aina Hauge leder Nsflos                         

14.15 – 14.30 PAUSE med forfriskninger

14.30 – 15.15 ”Vår profesjon i dag og i morgen”  Forts.