51 prosent heltidsstillinger i september

Av NSF, 05.10.2018

I september 2018 ble det utlyst 1677 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 861 var heltidsstillinger, noe som utgjør 51 prosent.

I september 2018 ble det utlyst 1677 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 861 var heltidsstillinger, noe som utgjør 51 prosent.

Det ble i september 2018 utlyst til sammen 1878 sykepleierstillinger på nav.no. 861 var heltidsstillinger. 718 var deltidsstillinger, mens 201 av stillingene var ekstravakter eller sesongarbeid.

Norsk Sykepleierforbund har siden februar 2017 sørget for at alle utlyste sykepleierstillinger på nav.no blir registrert. 

Se hele statistikken i vedleggene.