Fag, leder og lærer konferanse og Vårseminar 2019

Av Kirsti Egge Haugstad, 04.12.2018

 Alle presentasjonene som vi har fått tilatelse til å legge ut er på høyre side. 

Lokalgruppen i Fredrikstad og styret takker for alle bidrag og oppmøte på Vårseminartet 2019

Fredrikstad 2019