Sykepleieraften på Blakstad!

Av Elise Steen, 09.10.2018

Hovedtillitsvalgt, Terje Sandbo, inviterer NSF medlemmer i Klinikk for Psykisk Helse og Rus i Vestre Viken til Sykepleieraften torsdag 8. november 2018 kl. 15:30 på Blakstad, Gamle Aula, Bygg 5.

Se plakat for mer informasjon.