Foreslå kandidater til NSF Rogalands delegasjon - LM2019

Av Keth Elisabeth Solberg, 09.10.2018

Å være delegat på NSFs landsmøte er et privilegium som alle medlemmene i fylket kan oppleve. Det forutsetter at du har sagt deg villig og noen har foreslått ditt kandidatur innen 28. januar 2019 – og at du får så mange stemmer under fylkesmøtet to måneder senere at du blir en av NSF Rogalands 12 delegater.

Hvert fjerde år innen utgangen av november avholder Norsk Sykepleierforbund sitt landsmøte. Dette er organisasjonens øverste organ og myndighet. Valgte delegater fra hele landet fatter vedtak som får stor betydning for medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. Hovedsaken på landsmøte 2019 er fremtidig organisering i NSF.

NSF Rogalands delegasjon vil være med å påvirke både debatt og vedtak under Landsmøtet. For å gjøre dette på en best mulig måte trenger vi gode kandidater – og de har vi mange av blant fylkets 9000 medlemmer!

Hvem kan velges?

Alle NSF-medlemmer i Rogaland er valgbare  Både ulike organisasjonsledd (HTV-områder, fylkesstyret, faggrupper) og enkeltmedlemmer i NSF kan foreslå kandidater til valg. Kandidatene må være forespurt og sagt seg villig.

Er du, eller har du en engasjert kollega som du tror vil kunne ivareta rollen som delegat på en fin-fin måte? Fyll ut kandidatskjemaet du finner som vedlegg til høyre på denne siden og send den sammen med et bilde av kandidaten (holder med et tatt med mobiltelefon) til

nominasjonskomite.rogaland@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no  

innen 28. januar.

 Oppgaver til delegatene:

-           Delta på delegatmøter i forkant av Landsmøtet
-           Sette seg inn i Landsmøtesakene
-           Få tildelt 2–3 saker for å sette seg ekstra inn i sakspapirene
-           Deltakelse på Landsmøtet 4.-8. november 2019

Leder av nominasjonskomiteen i Rogaland kan kontaktes ved spørsmål:
Keth Elisabeth Solberg. Tlf: 95005931, e-post:   keth_elisabeth@msn.com

Nominasjonskomiteen håper NSF Rogalands medlemmer foreslår mange dyktige kandidater og slik gir dem et rikt utvalg å vurdere når innstillingen til fylkesårsmøtet skal ferdigstilles. Den skal være klar senest 14. mars – to uker før fylkesmøtet skal foreta det endelige valget på 12 delegater og seks varadelegater.

Herved er utfordringen gitt – send inn villighetsskjemaet i dag, da vel!