Brinchmann deltar i revisjonen av ICNs «Code of Ethics»

Av NSF, 09.10.2018

ICN (International Council of Nurses)  Code of ethics (yrkesetiske retningslinjer) skal revideres. Professor Berit Støre Brinchmann ble nominert av forbundsledelsen i NSF til å være med i dette svært viktige arbeidet

I slutten  av september kom beskjeden om at hun var utnevnt som medlem i den vitenskapelige styringskomiteen som skal lede arbeidet med revisjon av ICNs code of Ethics.

Generalsekretæren i ICN, Isabelle Skinner, skriver i utnevningsbrevet at professor Brinchman ble valgt som resultat av sitt fremragende og internasjonalt anerkjente arbeid for å fremme sykepleieetikken. Berit Støre Brinchmann er professor i sykepleieetikk ved Nord universitet og Nordlandssykehuset. Hun er medlem i Rådet for sykepleieetikk, og har en stor vitenskapelig produksjon.

Vi er glade og stolte over utnevnelsen og ønsker professor Brinchmann lykke til med et svært viktig arbeid, sier forbundsleder Eli Gunhild By.