Invitasjon til seminar om ICNP 29-30 november 2018 på Gardemoen.

Av Jannicke Pedersen, 09.10.2018

Er du interessert i dokumentasjon og teknologisk utvikling? Vi håper du vil bidra med dine kunnskaper til å utvikle ICNP til bruk i helsetjenesten!

Direktoratet for e-helse har gitt en anbefaling om at International Classification for Nursing Practice (ICPN) skal brukes i kombinasjon med SNOMED CT som terminologi for sykepleiepraksis. Faggruppene er en viktig del av utvikling og implementering av ICNP og NSF vil i den forbindelse arrangere et todagers seminar 29-30 november, 2018 på Comfort Hotel Runway, Gardemoen. To ildsjeler fra faggruppen som kjenner til behov innen dokumentasjon og har god kjennskap til de begreper som brukes og ønskes innen rehabiliterings fagfeltet, inviteres til å delta på seminaret. NSF dekker hotell- og reiseutgifter. Påmeldingsfrist er 1. november. Ta gjerne kontakt på Fsrh17@gmail.com for mer informasjon.