Har du tatt influensavaksine?

Av NSF, 10.10.2018

Helsepersonell har et særlig ansvar for å unngå å smitte pasienter. Likevel er vaksinasjonsdekningen i Norge kun 17 prosent. Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener arbeidsgiver må legge til rette for vaksinering på arbeidsstedet, og i arbeidstiden. 

NSF mener helsepersonell bør vaksinere seg mot influensa for å hindre smitte til pasientene, og for å beskytte seg selv.  

Les det du trenger å vite på Folkehelseinstituttets side.

WHO anbefaler at vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell bør være minst 75 prosent. I 2016-2017 lå den på 17 prosent i Norge.

NSF mener arbeidsgiver har ansvar for å følge opp og legge til rette for vaksineringen. Det bør legges til rette slik at man kan få vaksinen på arbeidsstedet, i arbeidstiden, og gratis. 

Les mer om hva Helsedirektoratet sier om influensavaksine for helsepersonell, praktiske tips, arbeidsgivers ansvar, hvordan bestille vaksine og mye mer.