Lokal Fagpolitisk konferanse 2018

Av Elise Steen, 16.10.2018

11. oktober 2018 arrangerte NSF Buskerud Fagpolitisk konferanse for alle hovedtillitsvalgte, lokale faggruppeledere og fylkesstyret.

Lokal fagpolitisk konferanse er vedtektfestet i Norsk Sykepleierforbund, og skal gjennomføres en gang i året. Formålet er i følge NSFs vedtekter §5 D. "å sikre lokal involvering og oppfølging av sentrale planer og eventuelt definere selvstendige lokale tiltak innen fagpolitikk, utdaningspolitikk og helsepolitikk, i samsvar med lokale forhold og utfordringer, samt bidra til økt samhandling mellom hovedtillitsvalgte, lokale faggrupper og fylkesstyret."

Årets konferanse ble gjennomført på Farris Bad i Larvik. De lokale faggruppelederne som var tilstede, presenterte seg og sin lokale faggruppe og hva de kan tilby medlemmer og hvilke saker de ønsker å samarbeide med HTV'er og fylkesstyret om i 2019.

Nytt av året var besøket fra forskjellige brukerorganisasjoner. Flere organsasjoner var invitert, og de som takket ja og som hadde mulighet til å komme var Kreftforeningen ved Trine Hveem og Nina Saastad, Nasjonalforeningen ved Bjørn E. Lofstad og brukerrepresentant i Vestre Viken HF, Toril Krogsund. I tillegg inviterte vi to sykepleiere som nylig har gjennomført AKS-utdanning og som jobber i henholdsvis kommune, Abiel Øvrebøe og sykehus, Kim Gaarder, for å fortelle om hvilken rolle AKS-sykepleiere har og kan få fremover.

Norsk Sykepleierforbund har felles interesse med pasient- og brukerorganisasjonene i å styrke kvaliteten i helsetjenestene. Tilstrekkelig antall sykepleiere og spesialsykepleiere er viktig for at pasienter og pårørende skal få den hjelpen de har behov for. Å bruke sykepleierkompetansen på en bedre måte enn i dag, er også viktig. NSF ønsker å ta et krafttak rundt omkring i landet for å bevisstgjøre politikere og befolkningen om denne sammenhengen, og sikre pasienter gode tjenester i sine kommuner og sykehus. Vi ønsker å bygge allianse og gjøre felles sak med pasient- og brukerorganisasjoner for å styrke kvaliteten i helsetjenestene. Vi ønsker samarbeid for å løfte fram eksempler på hvilken forskjell sykepleierkompetanse kan gjøre for pasientopplevelsen. Det kan være prosjekter, tiltak eller organisering hvor sykepleierkompetansen har vist seg å utgjøre en betydning for pasienter, brukere og pårørende.