Medlemsmøte i Hol kommune

Av Trude Hansen, 18.10.2018

HTV Heidi Haugo arrangerte onsdag 17.10 medlemsmøte på Geilo for sykepleiere i Hol kommune. I tillegg hadde hun invitert ordfører og ledelsen i kommunen. Det møtte opp over 20 sykepleiere og ordfører.

Hovedtillitsvalgt Heidi Haugo i Hol kommune arrangerte onsdag 17.10 ett flott medlemsmøte. Hun hadde invitert medlemmer av NSF samt ledelsen i kommunen og ordføreren. På agenda stod faglig forsvarlighet. Det ble ett godt møte med gode innspill fra medlemmer og ordfører. Fylkesleder Linda Lavik la frem tall på heltid og deltid, faktisk og planlagt bemanning samt tall som viser kroner brukt i innleie. Ordføreren synes dette var spennende fakta og var sammen med medlemmene ivrig med i diskusjonene rundt dette med faglig forsvarlighet. Tusen takk til Heidi som ordnet med flott møte - det ble servert pizza, frukt, kaffe og brus.