Søk fagutviklingsmidler?

Av Arne Værland, 22.10.2018

Sentralt fagforum v/arbeidsutvalget (AU) deler hvert år ut fagurviklingsmidler. Etter hovedtildelingen av fagutviklingsmidler i juni, gjenstår en rest på vel 220 000 kroner. Dette er midler du kan søke!

NSF LSL er bedt om å spre informasjon til medlemmer og nettverk med oppfordring om å søke restfagutviklingsmidler. Søknadsfrist er 15. november, og AU vil behandle søknadene i sitt møte 27. november. 

Se søknadsmal og utlysningsbrev med kriterier. 

MRK kriteriene og at eventuelle søknader skal vurderes og prioriteres av det sentrale styret i NSF LSL.


Søknaden sendes styret i NSF LSL v/styreleder: arne.varland@gmail.com snarest muligEtter vurdering vil søkanden videresendes til AU.

Se også de strategiske innsatsområder og de 6 kampene.