Generalforsamling 2019 - valg

Av Bjørg Ranang, 23.10.2018

På generalforsamlingen i Larvik 25.mars 2019 skal det velges nytt styre og medlemmer til valgkomiteen.

Styret og valgkomiteen oppfordrer medlemmene til å finne kandidater.

 

Valgskjemaet som er vedlagt kan sendes til valgkomiteens leder Kjersti Bjurstrøm