Faggruppens vedtekter

Av Bjørg Ranang, 23.10.2018

Vedlegt er faggruppens vedtekter