NB! Utsatt frist til 1. februar-19 - foreslå delegater fra Sør-Trøndelag til NSFs landsmøte 2019

Av Ingrid Berg Selfjord, 24.10.2018

NSF avholder landsmøte 4. - 8. november 2019. Delegater til landsmøtet skal velges, og vi trenger dine forslag til kandidater innen 1. februar 2019.

Antall delegater som skal velges fra Sør-Trøndelag avhenger av medlemstall ved årsskiftet og blir endelig avklart i uke 3. Ved forrige landsmøte sendte Sør-Trøndelag 12 delegater. Det skal velges samme antall vara som antall delegater.

Valget skal foregå på fylkesmøtet til NSF Sør-Trøndelag, som avholdes 26. og 27. februar 2019 på Scandic Nidelven hotell, Trondheim. Forslag på delegater skal i henhold til vedtektene leveres nominasjonskomiteen to måneder før valget finner sted.

Den som foreslås skal være forespurt og ha sagt seg villig. Forslag på kandidater skal begrunnes av forslagsstiller. Det er ikke anledning til å foreslå seg selv. Alle NSF-medlemmer i Sør-Trøndelag er valgbare.  Både ulike organisasjonsledd (HTV-områder, fylkesstyret, faggrupper) og enkeltmedlemmer i NSF kan foreslå kandidater til valg. Kandidatene må være forespurt og fylle ut vedlagte villighetserklæring.

Landsmøtet er en spennende arena hvor man treffer mange engasjerte sykepleiere! Å delta her er både lærerikt og en ære.  Framtidig organisering av NSF blir viktigste sak. Erfaring fra organisasjonsarbeid og god kunnskap om NSFs formål, prinsipprogram og innsatsområder er en forutsetning for å stille til valg som delegat.  Den som skal være delegat til landsmøtet stiller på vegne av hele fylkesorganisasjonen og ikke på vegne av seg selv.

Som delegat må du ha meningers mot og det forventes at du deltar i debatten. Delegatene må være innstilt på lange dager og intens jobbing, og det forventes at de som velges også deltar i delegasjonsmøter i forkant av landsmøtet.

Forslag, med villighetserklæring, sendes nominasjonskomiteen ved Anne Berit Lund, e-post: anne.berit.lund@stolav.no og sor-trondelag@nsf.no innen 1. februar 2019.

Har du spørsmål: Ta kontakt med nominasjonskomiteens leder Anne Berit Lund, 48052971.

Forslagsskjema STR - LM2019

Villighetserklæring STR - LM2019

 

Nominasjonskomiteens sammensetning 2018-2019 finner du her.