Sykepleiere i streik

Av NSF, 25.10.2018

55 sykepleiere er i dag i streik etter at det i dag tidlig ble brudd i meklingen mellom NSF og NHO Service og Handel. –  Sykepleiere skal sikres samme minstelønnsnivå uavhengig av hvor de jobber. Det nektet motparten å godta, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

-  Vårt krav var en lengre lønnsstige med 10- og 16- års trinn minimum som i KS og med 500.000 etter 10 år fra 2019. Dette ville gi erfarne sykepleiere som har blitt hengende etter lønnsmessig et løft. Kravet var godt innenfor det som er fremforhandlet i andre tariffoppgjør. NSF fremmet også krav om en bedre sykelønnsordning.

- Vi har i årets oppgjør blitt enige med alle andre arbeidsgivere. Det er viktig for NSF at NHO ikke blir et sted for arbeidsgivere som tilbyr billigere avtaler enn det som er inngått andre steder, på bekostning av de ansatte og bedrifter som ønsker å tilby sykepleiere gode vilkår. Ingen skal vinne anbud på sykepleiernes bekostning, sier By.

- Vi har eksempler på bedrifter i NHO Service og Handel der sykepleierne tjener i snitt 30.000 mindre enn garantert minstelønn i KS for tilsvarende ansiennitet og erfaring.

By påpeker at det er stor streikevilje blant sykepleierne og at uttaket er gjort for å ramme motparten økonomisk. – Streiken vil dessverre også ramme tredjepart, men uttaket er gjort slik at det ikke er fare for liv og helse. Hver enkelt virksomhet har ansvar for sine pasienter, og vi vil vurdere dispensasjonssøknader fortløpende hvis det skulle bli aktuelt, sier By.

-  Vi er innstilt på å streike så lenge det er nødvendig, sier Eli Gunhild By. I første omgang er det pasienthoteller og rehabiliteringsinstitusjoner som rammes av streiken.

Her er bedriftene som er tatt ut i første streikeuttak:

 

Åstveit Helsesenter AS – NSF Hordaland

Eurest Haukeland pasienthotell AS – NSF Hordaland

Eurest Zefyr pasienthotell AS – NSF Nordland

Eurest Ullevål pasienthotell AS – NSF Oslo

Godthaab Helse- og rehabilitering – NSF Akershus

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS – NSF Troms

Ringen Rehabiliteringssenter AS – NSF Hedmark

Her kan du lese møteboken fra Riksmekleren.

 

Kontaktpersoner for mediene:

Tore Bollingmo, 92 84 01 77

Arvid Libak, 90 88 05 18