Krass reaksjon på taushetsbrudd fra NHO

Av NSF, 25.10.2018

Norsk Sykepleierforbunds leder Eli Gunhild By reagerer sterkt på påstander fra NHO Service og Handel etter bruddet i meklingen i dag.

– Vi ønsker ikke å referere fra meklingen, dette er som kjent et brudd på taushetsplikten jfr. §23 i arbeidstvistloven og er forbundet med straffeansvar. Når NHO Service og Handel likevel velger å gå ut i pressemeldings form, om at vi i løpet av meklingen har fått tilbud om et bedre oppgjør enn privat sektor, må vi reagere, sier By.

NHO Service og Handel ved Mygland hevder at NSF i løpet av meklingen fikk tilbud om et bedre oppgjør enn det privat sektor for øvrig har fått. I tillegg hevdes det at NSF fikk et tilbud om en utvidet lønnsstige til og med ti år.

– Dette kjenner vi oss ikke igjen i, sier Eli Gunhild By.