Støtteerklæringer til de streikende

Av NSF, 19.11.2018

Norsk Sykepleierforbund takker for all støtte i den pågående streiken i NHO Service og Handel. Vi er innstilt på å streike så lenge det er nødvendig. Les alle støtteerklæringene her.