Abstrakt til posterpresentasjon ved NSF FLUs Landskonferanse 2019

Av Simen Alexander Steindal, 27.10.2018

Du er velkommen til å sende inn abstrakt til posterpresentasjon ved NSF FLUs Landskonferanse 2019, både fagutviklingsprosjekt og forskning innen lungefaget er av interesse.

Abstraktet skrives på norsk eller engelsk og skal inneholde: Tittel, forfattere (uthev forfatteren som skal presentere), forfatternes arbeidssted, Bakgrunn, Hensikt, Metode, Resultater og Konklusjon. Abstraktets lengde er maks 300 ord. Abstraktet sendes inn som word dokument til simen.alexander.steindal@ldh.no innen 30. januar 2019. En komite vil vurdere de innsendte abstraktene. Det vil bli satt av tid til posterpresentasjon på programmet. Forfatteren som skal presentere posteren må da være tilstede ved posteren. Det vil bli delt ut posterpris til beste poster og noen av de aksepterte postere vil bli publisert i Fagbladet.