Utlysning av verv som koordinator i Sentralt fagforum

Av Ine Myren Nesbø, 29.10.2018

Vil du være med på å styrke den samlede kraften i det politiske arbeidet innenfor fag- og helsepolitikk? Som medlem i en av NSFs faggrupper har du mulighet til å stille til valg til et frikjøpt verv i inntil 100 % frikjøpt tid som koordinator i Sentralt fagforum.

 

Hovedoppgaven i utøvelsen av vervet er å være et bindeledd og samordne arbeidet mellom Sentralt fagforum, faggruppene og Fag- og helsepolitisk avdeling i NSF. Arbeidet er knyttet til NSF sine strategiske mål med hovedfokus innen innsatsområdet psykisk helse og rus.