Suppleringsvalg til styret oktober 2018

Av Helene Normann Furnes, 02.11.2018

Nytt fra nominasjonsleder Berit Pettersen: Den 23.oktober ble det klart hvem dere har stemt frem som styremedlem og tre varamedlemmer i styret til Jordmorforbundet.

Nytt styremedlem er:

Kristin Nordgreen Sunnevåg

Kristin jobber som jordmor ved Kvinneklinikken i Bergen. Ved siden av holder hun på å ta en master i jordmorfag og er blitt leder for, det nylig dannede, lokallagsstyret i JNSF Hordaland.

 

1. varamedlem

Trude Tennefoss Fostervold

Trude kjenner godt til jobben det innebærer å ha et styreverv og ser fram til å bidra for å styrke Jordmorforbundet. Hun var medlem av Jordmorforbudets styre i 2015-2017. Hun jobber til daglig ved Telemark sykehus og Bamble helsestasjon.

 

2. varamedlem

Ina Landau Aasen

Til daglig arbeider hun ved Nasjonal kompetansetjeneste for amming - Oslo Universitetssykehus. Hun er i tillegg medlem i den frivillige organisasjonen, Ammehjelpen – en mor-til-mor hjelpegruppe, som har 150 aktive medlemmer med nesten 50.000 henvendelser i fjor, på ulike sosiale media.

 

3.  varamedlem

Sara F. Wiik.

Sara jobber til daglig ved Ålesund sykehus. Hun er ellers engasjert politisk og har hatt en rekke verv, er en tydelig stemme i debatten på sosiale medier og har vært engasjert i Jordmorforbundet som tillitsvalgt på Føde og barselavdelingen i Ålesund. 

 

Vi ønsker dem velkommen!