Strategi for bistandsarbeidet

Av NSF, 31.10.2018

Forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har vedtatt en strategi for NSFs bistandsarbeid. Strategien gjelder for perioden 2018-2023.