"Kosmetiske sykepleiere må være forsiktige i møte med sårbare pasienter"

Kosmetisk dermatologisk sykepleie er kommet for å bli. Viktige refleksjoner i en bransje som stadig vokser.

Se en artikkel fra Sykepleien.no publiset 01.11.19

https://sykepleien.no/2018/11/kosmetiske-sykepleiere-ma-vaere-forsiktige-i-mote-med-sarbare-pasienter

Som faggruppen ønsker vi å rette fokus på trygg og faglig god sykepleie innenfor dette feltet.