Nytt om utdanning!

Av Silje Severine Sætre, 05.11.2018

Her er det oppdatert informasjon om videreutdanning innen smittevern:

https://www.fhi.no/meldinger/ny-nordisk-utdanning-i-smittevern-med-oppstart-i-september-2019/