Streik! Derfor!

Av Elin Lundby, 06.11.2018

7. november kl 12. markeres streiken foran Stortinget. Møt opp!

Fra 25. oktober har 8 sykepleiere ved Godthaap helse og rehabilitering vært i streik. Det er tatt ut totalt 55 sykepleiere i 6 fylker i streiken som var et faktum etter at forhandligene og meklingen om Pleie- og omsorgsoverenskomsten ikke førte frem.

 

NSF krevde at lønns- og sykelønnsordningen for sykepleierne i private bedrifter organisert i NHO-omårdet, skulle være mer på linje med vilkårene i kommunene (KS).

Det er viktig for NSF at NHO ikke blir et sted for arbeidsgivere som tilbyr billigere avtaler enn det som er inngått andre steder, på bekostning av de ansatte og bedrifter som som ønsker å tilby sykepleierne gode vilkår.

Flere av disse virksomhetene leverer store utbytter til eierne. Det er helt uakseptabelt at noen kan ta ut så store gevinster på offentlige finansierte helse- og omsorgstjenester, samtidig som de ikke vil betale sykepleierne det samme som de har i kommunene.

Det er eksempler på bedrifter i NHO Service og Handel der sykepleierne tjener i snitt 30 000 mindre enn garantert minstelønn i KS for tilsvarende ansiennitet og erfaring. Da kan vi snakke om at virksomhetene driver på bekostning av sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår.

Meklingen førte ikke frem og kampviljen er stor.

Vi streiker så lenge det er nødvendig! Tarifflønn er ikke en privatsak!