Valg av divisjonstillitsvalgt Psykisk Helsevern Oppland

Av Tone Kristine Amundgaard, 07.11.2018

Valg av divisjonstillitsvalgt for Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet for perioden 1. Mars 2019 - 28. Feb 2021

Forslag sendes til oivinn.sandvold@sykehuset-innlandet.no innen 5. Desember 2018. Kandidaten må være fast ansatt i Sykehuset Innlandet psykisk helsevern, og medlem av NSF. Skjema med villighetserklæring og begrunnelse for forslag må leveres innen fristen. 

Valget vil bli gjennomført gjennom bruk av Questback slik at alle medlemmer skal få like muligheter til å stemme på sin kandidat. Valget vil gjennomføres i starten av Desember.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Øivinn Sandvold på tlf 918 52 950, og mail oivinn.sandvold@sykehuset-innlandet.no

 

Lykke til med nominering av kandidater og lykke til med valget!