- Stå på, dere streiker for mange!

Av NSF, 07.11.2018

Det var stort oppmøte undre markeringen av streiken i NHO Service og Handel utenfor Stortinget onsdag. De streikende fikk en massiv støtte fra andre fagforeninger, og forbundsleder Eli Gunhild By hyllet de streikende for deres mot.

Her er appellen til forbundsleder By:

Kjære tydelige, modige og stolte sykepleiere! Gode sympatisører! Så står vi her igjen, i en viktig kamp for anstendige vilkår for sykepleiere!

Det er ikke første gang i Norsk Sykepleierforbunds mer enn 100-årige historie at vi står i stormen.  For det er det vi gjør. Akkurat nå står vi midt oppe i en storm. I en streik.  Og vi skal tåle å stå i stormen når det er nødvendig.

Streikeviljen er på topp.

 
Man må yte sitt beste i storm. Denne gangen gjelder det å ri av en storm mot NHO Service og Handel. De vil tilby sine sykepleiere lavere lønn enn minstelønnssatsene i kommuner og sykehus

Det er akkurat nå 55 tydelige, modige og stolte sykepleiere som nå står i fremste rekke i denne kampen.  De streiker for anstendige vilkår for sykepleierne i NHO Service og Handel. Modige sykepleiere som kjemper en viktig kamp på vegne av alle våre 116.000 medlemmer.

Som de streikende ved Ringen på Ringsaker skrev så godt i Hamar Arbeiderblad: «NSF har i årets lønnsoppgjør blitt enige med alle andre arbeidsgiverorganisasjoner, bortsett fra NHO. Det er viktig for NSF at NHO ikke blir et sted hvor arbeidsgiverne får billigere avtaler som går på bekostning av de ansattes lave lønn.»

Over 300 møtte på markeringen

 
Noen har stilt spørsmålet: hvis sykepleierne i NHO er misfornøyde med lønna, hvorfor slutter de ikke bare da?

Da har jeg lyst til å sitere sykepleier Wenche Adele Reiten fra Pasienthotellet ved Ullevål sykehus. Hun regner med at hun taper mellom 50.000 og 90.000 i året på å fortsette i jobben, framfor å ta en sykepleierjobb inne på sykehuset rett ved siden av. Da hun ble intervjuet av Vårt Oslo om streiken sa hun dette:

«Jeg er veldig glad i arbeidsplassen min. Den er lærerik, og jeg har en støttende ledelse. Så jeg har ikke lyst til å slutte bare for å tjene mer. Da vil jeg heller kjempe for at nivået økes.»

Mange fagforeninger viste sin støtte til de streikende sykepleierne.

 
Det er akkurat det det handler om. Vi er helt klare på at ingen skal vinne anbud på sykepleiernes bekostning, heller ikke de bedriftene som har valgt å gå inn i NHO Service og Handel. Derfor er det viktig at det ikke er lavere minstelønnssatser hos de private enn i kommuner og sykehus.

Det er på ingen måte urimelige krav. Vi krever ikke annet enn nøkterne arbeidsvilkår og lønnsutvikling i tråd med samfunnet for øvrig!

De streikende krever en minstelønn lik det sykepleiere i det offentlige har.

 
Denne saken handler om prinsipper og småpenger fra NHOs side. For våre dårligst betalte sykepleiere handler det derimot om realiteter.

Vi har opplevd massiv støtte i denne streiken, både fra gode fagforeningskamerater, men også fra pasienter, pårørende og publikum generelt. Det er for pasientene at vi kjemper for at sykepleiere skal ha en lønn til å leve av. Som gjør at de fortsatt vil stå i yrket også i årene som kommer.

Derfor skal de streikende fortsatt få kjenne støtten fra oss alle. Dere som er i streik skal vite at dere har 116.000 medlemmer i ryggen.

Stå på videre alle sammen! Vi skal vinne denne kampen også!

Flere støtteerklæringer

Flere andre fagforeninger var til stede med paroler og viste sin støtte til de streikende sykepleierne. Flere holdt også appell, deriblant Unio-leder Ragnhild Lied:

Unio-leder, Ragnhild Lied.

 
- Dere tar kampen for alle! NHO vil ikke ha bransjestandarder, og de spekulerer i å melde seg inn i arbeidsgiverorganisasjoner som gir de dårligste lønns- og arbeidsforhold. Men ingen skal ha dårligere vilkår enn bransjens egne minstestandarder, sa Lied.

Til stede under markeringen var også Forskerforbundets Petter Aaslestad og Politiets Fellesforbunds Sigve Bolstad.

 
Roy Pedersen, leder for LO i Oslo mener streiken i NHO Service og Handel inneholder rettferdighetskrav det er verdt å streike for.

- Det bidrar til rettferdig fordeling av godene. LO sier nei til et useriøst arbeidsliv - støtt sykepleierne! Våg å kjempe - våg å vinne. Hold ut et nattskift mer enn arbeidsgiver!

Line Orlund, leder av NSF Oslo.

 
Fylkesleder Line Orlund i NSF Oslo avsluttet med at ingen skal vinne anbud på sykepleiernes bekostning. Hun takket for alle støtteerklæringer og hilsninger til de streikende. - Det varmer, sa hun.