Studentene er imot regjeringens kutt i studiestøtten

Av Thea Martine Olsen, 07.11.2018

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 å spare inn 256,4 millioner kroner på å kutte i stipendet for norske studenter. Bli med på oppropet mot kuttet, signer her!

 

I dag får studenter omgjort inntil 40% av studielånet til stipend etterhvert som de avlegger studiepoeng. Regjeringen foreslår å kutte dette til 25%, mens de resterende 15% kun gis ved avlagt grad og da kun for studiepoeng som inngår i graden. Som et resultat vil studenter som bytter studie underveis, tar årsstudium eller enkeltemner i tillegg til graden få høyere gjeld. 

Derfor går vi sammen med over 20 andre organisasjoner om et opprop mot stipendkutt.

 

Kuttet vil bidra til økt sykepleiermangel

Det vil mangle mellom 75 000 sykepleiere i Norge i 2040, viser undersøkelser fra Samfunnsøkonomisk analyse. 1 av 5 sykepleiere jobber ikke som sykepleier innen ti år etter endt utdanning. Vi har en reell sykepleiermangel. Regjerningens forslag til kutt i studiestipend for de som ikke fullfører en hel grad vil bidra til å øke sykepleiermangelen.

 

I Norge har vi lang og stolt tradisjon for et utdanningssystem som gjør det mulig for alle uavhengig av sosial bakgrunn å ta høyere utdanning. For profesjoner som sykepleie er vi særlig avhengig av folk i distriktene tar utdanning og tilegner seg kompetanse, spesielt fordi distriktene og kommunehelsetjenesten har store problemer med å rekruttere sykepleiere.

 

Rammer de studentene vi har mest behov for å rekruttere

Mange mennesker sitter på gjerdet og er usikker på om de skal ta høyere utdanning, spesielt fordi det midlertidig vil redusere inntekten deres, eller det kan være vanskelig å kombinere praksisstudier med omsorg for barn. Heldigvis er det mange som tar steget, selv om det innebærer risiko.

 

For mange går det akkurat rundt økonomisk. Avisa Nordlys har nylig skrevet om sykepleierstudenter som må avslutte studier grunnet ekstrautgifter i forbindelse med at de må avlegge praksis langt fra hjemsted.

 

Med Regjerningens forslag til endring i stipendordningen vil den økonomiske risikoen forbundet med å ta høyere utdanning øke ytterligere. Færre velger å ta utdanning og for distriktene kan dette øke mangelen på sårt tiltrengt kompetanse. Det gir oss grunnlag for å si at Regjeringens forslag til endring i stipendordningen vil øke sykepleiermangelen i Norge. Vi trenger at hele landet tilegner seg kompetanse og utdanning, på tvers av alle sosiale lag. Da må vi ikke øke risikoen for grupper som allerede opplever den som høy.

 

Bli med, støtt oppropet, og signer!

https://www.opprop.net/protest_mot_regjeringens_forslag_om_stipendkutt_for_norske_studenter