Nominasjonskomite for fylkesmøtet 2019

Av Jon Henry Johnsen Haugs, 20.08.2018

Under hovedtillitsvalgtkonferansen for NSF Hedmark 7. juni ble det valgt ny nominasjonskomite.  Komiteen skal sørge for valg av delegasjon til landsmøtet 2019, fra NSF Hedmark.

Fylkets nominasjonskomite skal avgi innstilling til valg av fylkesleddets landsmøtedelegasjon.  Delegasjonen velges på NSF Hedmarks fylkesmøte 27. mars 2019, på Elverum. Nominasjonskomiteen består av leder Liv Haugli, nestleder Monica Bakken og medlemmene Nina Elisabeth Lien, Monica Berg og Unni Lommerud samt varamedlemmene Marit Iversøn, Anne Marie Moshølen og Liz Lauritzen Skårn.

NSF Hedmark oppfordrer alle medlemmer til å foreslå kandidater til  landsmøtedelegasjonen i 2019.  NSF-medlemmer med tilhørighet i Hedmark er valgbare, men må selv erklære seg villig som kandidat.  Kandidater må foreslås av medlem med tilhørighet i Hedmark.  Benytt gjerne det skjemaet som ligger vedlagt på denne siden.  Det er en erklæring av villighet, kort presentasjon av kandidaten og begrunnelse fra forslagsstiller. 

Forslag på kandidater til verv sendes hedmark@nsf.no og E-posten merkes "NOMKOM" i emnefeltet.