Direktøren skyter på feil skive

Av Ragnhild Hegg, fylkesleder i Aker, 09.11.2018

Administrerende direktør Lillanna Lindeman Engzelius ved Godthaab skriver at Norsk Sykepleierforbund skyter på feil skive når vi tar de ansatte i Godthaab og andre NHO-bedrifter ut i en lovlig streik.

Også for Norsk Sykepleierforbund er det leit at vi ikke klarte å komme til enighet med NHO. En streik er alltid en belastning – for alle som berøres.

Våre krav i disse forhandlingene er ment å sikre sykepleierne i NHO-området tilsvarende lønn som sykepleiere ansatt i KS-området. Vi har ikke valgt minstelønnssatsene i Oslo kommune eller Spekter, men KS, som per i dag har de laveste minstelønnssatsene i offentlig sektor.

Virksomhetene i NHO-området driver blant annet viktige helsetjenester som supplement til og på oppdrag for de offentlige tjenestene. For å kunne beholde og rekruttere godt kvalifiserte medarbeidere, er lønn ett av de viktigste momentene.

Direktøren på Godthaab er opptatt av at pasientene skal møtes av faglig dyktige og erfarne sykepleiere.

Det er vi – og sykepleierne på Godthaab også – opptatt av. Derfor er det viktig at dyktige og erfarne sykepleiere sikres en lønn på linje med minstelønnen i kommunene. Hvis ikke vil det bli vanskelig å rekruttere og beholde sykepleiere i fremtiden.

Vi vet at i forbindelse med at Godthaab Helse og Rehabilitering meldte overgang til NHO for noen år siden, gikk sykepleierne ned i lønn. Dette godtok sykepleierne for å bidra til å rette opp økonomien på dette tidspunktet. Og siden har de sakket akterut i forhold til kolleger i offentlig tjeneste.

Direktør Engzelius skriver i sitt innlegg at minstelønnsbetingelsene ved Godthaab ligger over det NSF har fremmet krav om. Jeg vet ikke hva hun sikter til, da de som er tatt ut i streik alle sammen ville gått opp i lønn dersom de tok en jobb i kommunen.

Én av utfordringene er at i NHO-området har de en ansiennitetsstige som stopper på seks år, mens i kommunene fortsetter lønnsutviklingen til 16 år. Norsk Sykepleierforbund har krevd en tiårs lønnsstige i NHO. Det er mulig at dersom en sammenligner seksårstrinnet i kommunen med seksårstrinnet ved Godthaab, så vil Godthaab komme bedre ut. Men problemet er at etter seks år stopper lønnsstigen i NHO området.

Problemet er ikke Norsk Sykepleierforbund, men at NHO ikke vil innfri Norsk Sykepleierforbunds krav. Som en direktør ved en annen av de berørte NHO-bedriftene har sagt: Streik er et lovlig virkemiddel. Samme leder omtalte kravet fra Norsk Sykepleierforbund som «godt innenfor rammen for det som var ansett som et godt resultat» – vel å merke sett fra arbeidsgivers side.

Det kan derfor virke som om denne saken handler om prinsipper og småpenger fra NHOs side. For våre dårligst betalte sykepleiere handler det derimot om realiteter.

Derfor så vi oss nødt til å ta i bruk streik denne gangen. Vi vil alltid i sånne situasjoner gjøre det vi kan for at pasientene skal rammes minst mulig. Uttaket er begrunnet i at det er ved sykehotell og rehabiliteringsinstitusjoner pasientene rammes minst innen de tjenestene som er organisert i NHO.

NHO skriver på sine nettsider at de beklager at dette går ut over noen mindre bedrifter, men at de må ta et helhetlig hensyn. Betyr det at de er villige til å ofre noen av sine mindre medlemsbedrifter for å ivareta konkurransefortrinnene til de store private kommersielle aktørene?

Direktør Lillanna Lindeman Engzelius mener at siden betingelsene til sykepleierne ligger over Norsk Sykepleierforbunds krav, så er det bare ti års ansiennitetsstige som gjenstår. Vi vet at lønnen i NHO bedriftene varierer mye og at noen, ved lokale avtaler, allerede ligger på samme nivå som offentlige arbeidsgivere.

Det betyr at Norsk Sykepleierforbunds krav ikke vil være dyre å innfri. Og derfor er det enda mer betenkelig at NHO ikke kan gå med på disse. Prinsipper går altså foran realiteter for dem med lavest lønn.

Det er beklagelig at vi ble nødt til å ta i bruk streik denne gangen og at det kan ramme institusjoner med svak økonomi. Men jeg mener direktøren på Godthaab skyter på feil skive ved å legge skylden for fremtidige økonomiske problemer på Norsk Sykepleierforbund og et rettferdig krav om minstelønnssatser på linje med kommuner og sykehus.

 

Denne saken ble først publisert i Budstikka 7. november 2018.