Lokalgruppeledersamling 2018.

Av Katrine Linnom Pedersen, 09.11.2018

Hvert år samles sentralstyret og lokalgruppelederne fra hele landet til en lokalgruppeledersamling. Da får lokalgruppelederne litt påfyll av både fag og praktisk informasjon til videre drift av lokalgruppene. Sentralstyret får viktig informasjon om hvordan det går ute i fylkene.

Tradisjonen tro var vi samlet på Sykepleiernes hus i Oslo. De fylkene som var representert var Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Oppland, Trøndelag, Nordland, Hordaland, Tromsø, Østfold, Vestfold og et nesten fulltallig sentralstyre. Det ble to dager med innslag av både fag og praktisk informasjon.

Den første dagen ble innledet av leder for sentralt fagforum Edel Bruun Bastø som snakket om sentralt fagforum sin rolle innad i NSF, men også i forhold til faggruppene. Nestleder Hilde F. Eilertsen hadde et faglig innlegg med temaet «Utredning, samhandling og oppfølging av diagnose» som handlet om hvordan man jobber som demenssykepleier i Tromsø. Videre hadde samlingen besøk av Berit Digre Nord fra regnskap som informerte om regnskapsprogram og føring av reiseregninger. Til slutt ga Ann Christin Nes gode råde og tips om hvordan man bruker kursrom når man arrangerer kurs.

På kvelden var alle samlet på Cafe Engebretsen til deilig middag og dessert. Her ble det mange spennende og lærerike diskusjoner når deltakerne delte av erfaringer man har fra fagfeltet geriatri og demens.

Dag to startet opp med at styremedlem Katrine L. Pedersen delte erfaringer om et ernæringsarbeid hun har vært med i på sin arbeidsplass. Her kom det praktiske råd om hvordan man utfører ernæringsarbeid i praksis. Resten av dagen gikk med til informasjon og diskusjoner rundt hva styret jobber med og hva som er skjer ute i lokalgruppene. Avslutningsvis jobbet man sammen om å lage en mal for hvordan man starter opp en lokalgruppe og hva som vanlige arbeidsoppgaver gjennom året når man har kommet i gang.

Alt i alt to flott dager som ga inspirasjon til det videre arbeidet både i styret sentralt og ute i lokalgruppene.