Velkommen til Veilederseminar på Lesvos sept. 2019

Av Turid Neverdal Almvik, 13.11.2018

Veilederseminar for veiledere 1.-8. sept. 2019 på Metochi Studiesenter, Lesvos.

Kursavgift inkl. opphold, kr. 5999,- Direktereise med Apollo.

Dette er et samarbeid mellom NSFs faggruppe for veiledere og svensk veilederforening. Det er reservert 20 plasser fordelt mellom landene, evt. også Danmark.

Påmeldingsfrist er 25. jan. 2019. Hvis ledig plasser etter den datoen, kan det være mulig å melde seg på etter fristen.

Det vil være mulig å søke om noe økonomisk støtte for faggruppemedlemmer. Mer informajson kommer seinere