Sykepleieraften på Blakstad

Av Trude Hansen, 13.11.2018

Terje Sandbo, hovedtillitsvalgt i Psykisk helse og Rus Vestre Viken, arrangerte 8. november sykepleieraften i Gamle Aula på Blakstad. 55 sykepleiemedlemmer møtte opp.

NSF ved tillitsvalgt Terje Sandbo arrangerte den 8. nov årets andre Sykepleieraften i Gamle Aula på Blakstad. Hele 55 sykepleiemedlemmer møtte opp.

Tema for dagen:

Sykepleiekompetanse i psykisk helsevern - utydelig og nødvendig, eller? Ved Espen Gade Rolland - leder av NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (NSF-SPoR). Et veldig inspirerende innlegg der han bisto med å tydeliggjøre nærmere hva vi må vektlegge for å tydeliggjøre sykepleie i dagens og fremtidens psykiske helsevern.

 

Sykepleier og stipendiat Monica Strand, ansatt ved FOU avdelingen i Klinikk Psykisk helse og Rus VVHF, presenterte hennes arbeid så langt med det digitale verktøyet Re Connect. Et digitalt verktøy for fremtiden som brukere av helsetjenester i psykisk helsevern og hjelpere kan bruke for å styrke/sikre kommunikasjon mellom disse og bedre ivareta medvirkning i egen oppfølging og behandling. Et supplement til vanlig oppfølging og behandling.

Alt i alt en vellykket samling i regi av Norsk Sykepleierforbund for sykepleiemedlemmer i psykisk helsevern Vestre Viken HF.