NHOs lockoutvarsel til sykepleierne er ugyldig

Av NSF, 16.11.2018

NHOs lockoutvarsel til NSF er ugyldig. Det fyller ikke de formkrav som et lockoutvarsel skal følge etter loven. Riksmekleren har derfor fått melding om at sykepleierne som ikke er i streik vil møte på jobb som vanlig tirsdag morgen. 

Varselet må eventuelt sendes på nytt og i henhold til gjeldende krav, dersom NHO ønsker å opprettholde dette. – Dette føyer seg inn i rekken av hendelser i denne konflikten som dessverre forteller om en uprofesjonell motpart, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Hovedavtalen setter krav om at plassfratredelsen entydig må angi hvilke ansatte som omfattes av den. NHO har derimot reservert seg i sitt lockout-varsel ved å si at avdelingsledere og andre ledere ikke er omfattet av varselet. Dermed legger NSF til grunn at lockoutvarselet ikke er gyldig.

– Det har skjedd mye rart i denne saken. Blant annet kjente NHO åpenbart ikke til at det som framkommer under mekling er taushetsbelagt og at det er forbundet med straffeansvar å melde om det som framkommer der. Det har en god grunn, nemlig at handlingsrommet til begge parter blir større hvis en kan komme med forslag fra begge sider for å komme med en løsning, uten at alle skisser skal legges ut i det offentlige rom. Når NHO Service og Handel da velger å gå ut med en pressemelding om forhold under meklingen, så er det et så klart brudd på taushetsplikten at det truer hele meklingsinstituttet. Vi har derfor skrevet brev til Riksmekleren og Arbeidsdepartementet om dette. At vi ikke kjente oss igjen i innholdet er en annen sak, men alle seriøse parter i norsk arbeidsliv er avhengig av at Riksmekleren som institusjon respekteres.

Lockoutvarselet som ble sendt fra NHO torsdag morgen ble også meldt å ha virkning fra mandag morgen, men dette var heller ikke riktig. Loven betyr at varselet om lockout ikke kunne ha virkning før tirsdag, da det skal gå fire hele dager regnet fra neste dag før den kan iverksettes.

Men det fylte altså uansett ikke kravet til et varsel om plassfratredelse og lockout.

–         Vi har opplevd mye nytale i denne konflikten, blant annet når Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel på spørsmål fra mediene sier at lockout mot sykepleierne ikke er for å få lønnsnemnd, men at det handler om solidaritet og fellesskap. De får selv stå for sine kommunikasjonsmessige valg, men alle forstår at dette er en bestilling av tvungen lønnsnemnd. Og NHO må forstå at det lyder svært hult for våre lavest lønnede sykepleiere at det å hindre de i å streike handler om «solidaritet».

NHO Service og Handel har også brukt det at sju sykepleiere er ute i streik ved Godthaab som et påskudd for å melde lockout. Her snakker vi altså om en institusjon som har gått med millionunderskudd over flere år, og der sykepleiere under minstetariff i kommunen skal være de som velter hele lasset. Det står ikke til troende.

De kom også til forhandlinger med oss, som de erkjenner at de har et legitimt og reelt partsforhold til, og sa at andre forhandlinger som allerede var unnagjort selvsagt ikke skulle hindre oss i å bli enige som selvstendige parter. Etter bruddet sier de så det motsatte, at andre forhandlinger som var ferdige før oss legger en senere blåkopi til grunn, og at det derfor vil bety at de må gjenåpne et oppgjør med 500.000 arbeidstakere hvis vi skal få minstelønn på linje med andre sykepleiere.

Eli Gunhild By sier at de har blitt enige med alle andre arbeidsgiverorganisasjoner i årets forhandlinger, og at det ikke betyr at øvrige forhandlinger er plankekjøring. – Det er til tider tøffe forhandlinger og interessemotsetninger. Slik vil det være. Men når det gjelder NHO så blir det ekstra vanskelig for oss å manøvrere i dette landskapet når vi møter en så uprofesjonell og uforutsigbar motpart, sier Eli Gunhild By.