Støtte fra LO

Av Ingrid Berg Selfjord, 17.11.2018
NSF Sør-Trøndelag har i dag vært på besøk hos LO i Trondheim i forbindelse med konfliktsituasjonen med streik og varsla lockout.
Samarbeidet mellom fagforeningene i Trondheim og Trøndelag har tradisjon for å være svært tett og godt. NSF Sør-Trøndelag ble invitert av gode venner i LO til å oppdatere dem på konflikten vi står i med streik og lockoutvarsel. Med oss hjem fikk vi ei støtteerklæring.  Vi takker for invitasjonen og støtta vi fikk!
 
 
Leder i LO Trondheim John-Peder Denstad overleverte støtteerklæring til fylkesleder i NSF Sør-Trøndelag Kari Værnes Fiske.