Helsesykepleierkongressen 2019 i Bodø

Av Ellen Kathrine Larsen, 28.03.2019

Hvor: Stormen konserthus i Bodø
Når: 17. - 19.september 2019 med presymposium for ledere 16.september.

Tema: "Det var en gang en barndom- tål å lytte, tør å se, våg å handle"

Program følger under med forbehold om endringer.

Påmeldingen til kongressen her

MANDAG 16. SEPTEMBER:
Presymposium for ledere:

Kl. 12.00-13.00: Registrering og enkel servering
Kl. 13.00-13.15: Kulturelt innslag og velkommen
Kl. 13.15-14.00: "Vold og overgrep mot barn - tør helsesykepleiere å spørre?" , Elisabeth H Hansen, Førsteamanuensis, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Campus Porsgrunn
Kl. 14.00-14.30:  Pause
Kl. 14.30-16.00: "Hvordan kan vi ledere gjøre det lettere å spørre om vold og overgrep?", Ane Ugland Albæk, Universitetslektor, Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder
Kl. 16.00-16.30:  Pause med servering
Kl. 16.30-17.45: "Styring, økonomi og oversikt, ofte stilte spørsmål fra ledere", v. Kristin Waldum-Grevbo, leder i LaH NSF og Eli Kristin Johansen, fagleder i Levanger og styremedlem i LaH NSF.
Kl. 17.45-18.00: Oppsummering og takk for i dag
                                             
Kl. 19.30: Middag for alle

TIRSDAG 17. SEPTEMBER:
"Det var en gang en barndom....- tål å lytte, tør å se, våg å handle"

Konferansier: Nicole Furnes, leder i Bodø Ungdomsråd
Kl. 08.30-09.30: Registrering og besøk hos utstillere
Kl. 09.30-11.00: Kulturelt innslag og åpning ved:
Ordfører Ida Maria Pinnerød
Leder av lokal komite Marit Lund Hansen                                                                       Helseminister Bent Høie 
Leder av LaH NSF Kristin Waldum-Grevbo                                                                                          
Kl. 11.00-12.00: "Jeg fant, jeg fant.." I barndommens verden fant vi byggesteinene til voksenlivet" Odd Eidner, prest, Kim Lie og Eli Johanne Berg, musikere
Kl. 12.00-13.30:  Lunsj med besøk hos utstillere og postere, (lunsj serveres kl.12.15-13.00)
Kl. 13.30-14.00: "Hvordan styrke helsesykepleieren i rollen som tydelig samfunnsaktør",
Synne Høyforsslett Bjørbæk (varaordfører Bodø kommune)
Kl. 14.00-14.45: "Barnet som skulle ut i livet og bli stor", Peder Kjøs, psykolog
Kl. 14.45-15.15:  Pause med besøk hos utstillere og postere

Kl. 15.15- 17.15: PARALLELLSESJONER

A HELSESTASJON
Kl. 15.15-16.00:  "Mamma på nett", master i helsesykepleierfaget, Runa Andersen, helsesykepleier
Kl. 16.00-16.45: "Tidlig inn, samarbeid mellom helsesykepleier og jordmor",
Liv Kristin Olsen, jordmor og Hilde Schenken-Jensen, helsesykepleier
Kl. 16.45-17.15:  "Familiens møte", Kirsten Ellingbø og Susann Rødseth, kliniske familieterapeuter

B SKOLEHELSETJENESTEN
Kl. 15.15- 15.45: "Skolehelse.no " 8.klassesamtalen", Åse Sagatun, helsesykepleier og forsker
Kl. 15.45- 16.30: "Erfaring med psykisk helserådgiver som endel av skolehelsetjenesten", Linn Adele Orø Nybø, helsesykepleier og Heidi Eivik, psykisk helserådgiver
Kl. 16.30-17.15: "Delbart ?",Hanne Andreassen, politioverbetjent Kripos

 

C MIGRASJONSHELSE
Kl. 15.15-16.00:  "Et lavterskeltiltak for å fremme mestring av traumereaksjoner blant ungdom med fluktbakgrunn", Brit Oppedal, seniorforsker FHI og Bjørg Engerdal, helsesykepleier
Kl. 16.00- 16.45: "God start i Norge, helse og trivsel hos unge flyktninger",
Cecilie Dangmann, helsesykepleier, Høgskolen Innlandet
Kl. 16.45- 17.15: "Foreldrerollen i en ny kultur", Vivi Vucovic, helsesykepleier

Kl. 18.00: Utflukter

o        Keiservarden Stella polaris – byfjellet
o        Byvandring, 40 stk. per gruppe x 2.
o        Rafting til Saltstraumen, verdens sterkeste malstrøm
o        Nordlysvandring

ONSDAG 18. SEPTEMBER:
Konferansier:
Bodø PRESS ved Peder Kachel Nordland
Kl. 07.30-08.30: Registrering til Generalforsamling
Kl. 08.30-11.30: Generalforsamling LaH NSF
Kl. 11.30-13.00: Lunsj med besøk hos utstillere og postere (lunsj serveres kl.11.45-12.30)

Posterpresentasjoner

Kl 13.00 -13.25 "Helsefremming - veien fra teori til praksis" Aud Stemland,
Helsesykepleier og fagutvikler i barneskolen i Stavanger kommune
Kl 13.25 - 13.50 "Gjennom en ung linse - en kvalitativ studie for å forbedre helsesykepleieres arbeid i skolehelsetjenesten» Hilde Laholt, Helsesykepleier og universitetslektor ved UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø
 Kl 13.50 - 14.15 "Fra observasjon til motivasjon - hvordan påvirke foreldres mobilbruk."

Siri Amalie Hansen, Helsesykepleier Østensjø helsestasjon, Oslo kommune, Kristine Holmen Strømsvåg, Helsesykepleier Helsesykepleier i Lillehammer kommune og Nina Misvær, Helsesykepleier og førstelektor ved Fakultet for helsevitenskap, Oslo Met, Lisbeth Valla, Helsesykepleer og førsteamanuensis ved Fakultet for helsevitenskap, Oslo Met 


Kl. 14.15-14.45: Pause og besøk hos utstillere og postere
Kl. 14.45-14.50: Kulturelt innslag
Kl. 14.50-15.45: "Det var en gang to kjønn, om kjønnsidentitetsutvikling hos barn og unge", Ingun Wik, helsesykepleier og sexolog.
kl. 15.45-16.30: "Prinsesse Ivar- å skape det trygge møte", Marion Arntzen, forfatter og Thomas Lund Leivseth, lege i spesialisering psykiater
Kl. 16.30-16.35: Kulturelt innslag og avslutning for dagen

Kl. 19.00: Oppmøte i Stormen og prisutdelinger
Kl. 20.00: Middag i Lavvo

TORSDAG 19. SEPTEMBER
Konferansier:
Vegar Aglen
Kl. 09.00-09.15: Kulturelt innslag
Kl. 09.15-10.15: Nytt fra Helsedirektoratet
Kl. 10.15-10.45: Pause med besøk hos utstillere og postere
Kl. 10.45-11.30: "I trygge hender" - Erfaringer, prosjektleder og helsesykepleier Elin Lunde Pettersen og Ann-Evy Pettersen, helsesykepleier
Kl. 11.30-11.40: "Helsesykepleiers rolle i det tabubelagte område vold og overgrep",
Sofie Frost, Master of arts fra East 15 Acting School, Nordisk mester i slampoesi
Kl. 11.40-13.00:  Kulturell lunsj i Domkirken ( i Bodø sentrum, 5 minutters gange),
Gro Bergrabb, dirigent og konferansier
Kl. 13.00-13.30:  "Barns rettigheter", tidligere barneombud Anne Lindboe
Kl. 13.30- 14.30: "Menneskeverd i møte med barn og unge", Geir Lippestad, advokat og politiker
Kl. 14.30- 15.00:  Presentasjon av neste års kongress, takk for oss og vel hjem!

 

Følg Helsesykepleierkongressen 2019 på facebook