Innkalling til medlemsmøte 20. november

Av Elin Lundby, 19.11.2018

Medlemmer i bedrifter som er omfattet av NHOs varsel om lockout fra og med arbeidstidens begynnelse onsdag 21.11.2018 inviteres til medlemsmøte tirsdag 20.11.2018 kl. 15.45 i Sykepleiernes hus, Tollbugata 22.

Etter over tre uker med streik, er det nå en svært alvorlig utvikling når NHO har varslet lockout for alle våre medlemmer fra og med arbeidstidens begynnelse onsdag 21.11.2018.

I Akershus vil dette omfatte nær 60 medlemmer i 5-6 virksomheter. Vi i NSF har hatt et svært begrenset uttak i Akershus som kun har omfattet 8 medlemmer. Vi er helt trygge på at dette uttaket ikke medfører fare for liv og helse. Arbeidsgivers uttak er slik vi ser det en ren spekulasjon i at regjerningen skal fatte vedtak om tvungen lønnsnemnd. Dere er alle omfattet av konflikten selv om det bare er noen få som streiker.

Uansett om det blir tvungen lønnsnemnd eller ikke, er dette et alvorlig angrep på sykepleiernes streikerett og vi må diskutre hvordan vi skal håndtere dette.

Vi inviterer til medlemsmøte for å informere om hva som nå skjer. Vi kommer også til å se litt på lønn og arbeidsbetingelser i NHO sammenliknet med andre tariffområder. De fleste av dere har levert lønnsslipper til oss og vi ser derfor at svært mange av dere ligger langt under det som er normallønn i andre områder. Dette må dere være klar over uavhengig av hva resultatet blir av denne konflikten.

Medlemsmøtet gjennomføres uavhengig av om det evt. blir varslet tvungen lønnsnemnd.

Følgende bedrifter i Akershus er omfattet av Pleie og omsorgsoverenskomsten:

  • Godthaab helse og rehabilitering
  • Avd. Bøn sykehjem, Helseforetaket Incita AS
  • Avd. Valstad sykehjem, Helseforetaket Incita AS
  • Risenga bo- og omsorgsenter, Aleris Omsorg AS
  • Furukollen psykiatriske senter AS
  • Heimta AS
  • Frelsesarmeen, Behandlingstunet Fetsund

 

Med vennlig hilsen

 

 

Ragnhild Hegg

 

Fylkesleder