Foreslå kandidater til NSFs landsmøte 2019

Av Elin Lundby, 20.11.2018

Å være delegat på NSFs landsmøte er et privilegium som alle medlemmene i fylket kan oppleve. Det forutsetter at du foreslår kandidater innen 13. januar 2019 og at de blir valgt av fylkessmøtet i mars.

Hvert fjerde år innen utgangen av november avholder Norsk Sykepleierforbund sitt landsmøte. Dette er organisasjonens øverste organ og myndighet. Valgte delegater fra hele landet fatter vedtak som får stor betydning for medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. En av hovedsaken på landsmøte 2019 er fremtidig organisering i NSF.

NSF Akershus’ delegasjon vil være med å påvirke både debatt og vedtak under Landsmøtet. For å gjøre dette på en best mulig måte trenger vi gode kandidater – og de har vi mange av blant fylkets 8735 medlemmer!

Hvem kan velges?

Alle NSF-medlemmer i Akershus er valgbare. Kandidatene må være forespurt og sagt seg villig.

Har du en engasjert kollega som du tror vil kunne ivareta rollen som delegat på en god måte? Fyll ut kandidatskjemaet du finner som vedlagt. Send også med bilde av kandidaten innen 13. januar 2019.

nominasjonskomiteakershus2018@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no  

 

Oppgaver til delegatene:

  • Delta på delegatmøter i forkant av Landsmøtet
  • Sette seg inn i Landsmøtesakene
  • Få tildelt 2–3 saker for å sette seg ekstra inn i sakspapirene
  • Deltakelse på Landsmøtet 4.-8.november 2019

Leder av nominasjonskomiteen i Akershus kan kontaktes ved spørsmål:
Camilla Andresen. Tlf: 95048828, e-post: camand@skedsmo.kommune.no.

Nominasjonskomiteen håper NSF Akershus’ medlemmer foreslår mange dyktige kandidater og gir fylkesmøtet et godt og variert utvalg. 13 mars skal fylkesmøtet foreta det endelige valget på delegater og varadelegater.

Valgte delegater har krav på fri med lønn etter Hovedavtalens bestemmelser.