Nær 50.000 kr i lønnsøkning på å bytte fra kommune til sykehus

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 20.11.2018

Høyere minstelønn. Større kronetillegg for å jobbe ubekvemt. Og mer generøs ansiennitetsberegning. Det gjør at Dag Werner Larsen, sykepleier og tillitsvalgt i Sarpsborg kommune, nå bytter beite etter å ha jobbet flere år i kommunehelsetjenesten. Neste stopp er Sykehuset Østfold.

Her er hans historie om hvorfor han velger å bytte arbeidsgiver:

-Jeg begynte i Sarpsborg kommune etter å ha fullført bachelorutdanning i sykepleie ved Høgskolen i Østfold for nesten syv år siden. Etter en stund kjente jeg som sykepleiere ofte gjør; behov for mer kompetanse for å kunne yte bedre som sykepleier. Jeg merket raskt at pasientene hadde flere og mer sammensatte utfordringer enn det min grunnutdanning dekket. 

Holder ikke med kurs

Dessverre er de rent formelle utviklingsmulighetene i kommunen små. Korte kurs på noen timer er ikke nok til å gi en sykepleier en tilfredsstillende fagutvikling. Derfor begynte jeg på akuttgeriatri (deltid) og fullførte dette ved siden av full jobb. Det samme gjorde jeg med videreutdanning i psykisk helse. Det var krevende, men jeg er glad for at jeg gjorde det, fordi begge utdanningene ga meg mye. Spesielt videreutdanningen i psykisk helse ga mulighet for spesialsykepleierkode og lønnsløft. Men det ble med muligheten…

Lønn for kompetanse

Til tross for at det står på kompetanseplanen til avdelingen min, var det ikke vilje til å gi meg lønn som spesialsykepleier. Jeg spurte enhetsleder tre ganger og involverte NSFs hovedtillitsvalgt, da jeg selv er tillitsvalgte og trengte litt ekstra støtte, fordi jeg ikke kom noen vei. Det gikk ikke noe bedre, og jeg opplevde det som vanskelig å motivere meg selv til å etterspørre lønn for kompetansen enda en gang.

Sarpsborg kommune skal ha ros for sitt tiltak om et generelt lønnstilskudd på 20.000 kr for å rekruttere og beholde sykepleiere. Her har NSF vært en viktig pådriver. Kommunen har også en kompetansestige som gir 26.000 kr i lønnstillegg for 60 studiepoeng, som tilsvarer et års videreutdanning. Det er imidlertid betydelig mindre enn lønn som spesialsykepleier. Og det kan se ut til at kompetansetillegget har gjort det vanskeligere for sykepleiere som har spesialisert seg, å få spesialsykepleierlønn. 

Lønnstaper tross lokale tillegg

Tariffestet lønn for sykepleiere med 8 års ansiennitet er 419.000 kr i kommunal sektor. Men på grunn av de lokale tilleggene i Sarpsborg, pluss litt individuelle tillegg, har jeg en årslønn på 477.000 kr. Hadde jeg fått lønn som spesialsykepleier i kommunen, ville jeg tjent 488.200, det vil si drøyt 11.000 mer. Og jeg ville fulgt lønnsutviklingen som følger av lønnsstigen til spesialsykepleiere. Da jeg ikke fikk det, søkte jeg stilling på sykehuset. Der fikk jeg spesialsykepleierkode. På grunn av en rausere ansiennitetsberegning der arbeidserfaring fra privat sektor teller med,  fikk jeg full ansiennitet på 10 år. Det gir meg en årslønn på 525.000 kr. I tillegg kommer ubekvemstillegg, der særlig kvelds- og nattarbeid er bedre betalt på sykehus enn i kommunen. Til sammen betyr dette en stor lønnsforskjell for meg! Hadde jeg fortsatt i kommunen, måtte jeg ha jobbet i ytterligere 8 år for å få full ansiennitet i kommunen. Etter 16 år er minstelønna for en spesialsykepleier 496.000 kr i kommunal sektor. 

Hell i uhell

Dersom jeg hadde fått innfridd mitt krav om spesialsykepleierlønn i kommunen, hadde jeg sannsynligvis slått meg til ro med det og ikke undersøkt videre om den mer konkurransedyktige lønnen i sykehus. Jeg opplevde det også som litt nedverdigende å måtte "mase" om min egen lønn og uttelling for kompetanse hos en arbeidsgiver jeg har jobbet for i over 8 år, både som sykepleier og i studietiden.

Jeg er selv tillitsvalgt for NSF og ved siste samtale om dette med lønn og kompetanseuttelling med arbeidsgiver sa jeg: "Det er helt greit at du vil holde igjen på dette med spesialsykepleierkoden, det ligger inn under din styringsrett. Men jeg synes det er synd -  og du vet jeg fortjener det".

Dette utsagnet står jeg ved den dag idag!

Skal kommunehelsetjenesten tiltrekke og beholde kompetansen den trenger for å kunne gi gode helsetjenester, må den være konkurransedyktig med sykehuset og ikke minst verdsette kompetansen den allerede har, understreker den engasjerte sykepleieren som nå gjør seg klar til nye utfordringer som spesialsykepleier i Sykehuset Østfold.