Hva er forskjellen på sykepleier og vernepleier?

Av Cecilie Hofstad Opheim, 21.11.2018

 

Både sykepleiere og vernepleiere er autorisert helsepersonell med en definert medisinsk kompetanse, blant annet i medikamenthåndtering. De er likestilt som helsepersonell i helsepersonelloven og må forholde seg til bestemmelsene i forskrift om legemiddelhåndtering. Likevel har de to yrkesgruppene svært ulik kompetanse.

Vernepleiere og sykepleiere er ikke substitutter, de kan ikke erstatte hverandre. Derimot er de komplementære og kan tilsammen utgjøre et godt tverrfaglig team. Begge utdanningene er treårige bachelorgrad.

Sykepleier eller vernepleier. Hva er forskjellen?