Kontingent 2019

Av Vigdis Haugan, 21.11.2018

I disse dager sendes det ut faktura for medlemsskap i NSF-VGO. Husk å merke innbetalingen med riktig KID-nummer som står på fakturaen slik at innbetalingen blir registrert på deg.

Styret har vedtatt å beholde samme sats som tidligere kr 300,-, altså den samme rabatten som medlemmer får på konferanseavgiften på fagkonferansen.

Det er ønskelig at innbetalingen blir gjort etter 1.januar slik at det kommer på regnskapsåret 2019.