BAM stipend komite har hatt førjulsmøte

Nestleder i Jordmorforbundet Kristin Holanger sitter i BAM komiteen sammen med Kjersti Kellner og Nina Schmidt. De har nå hatt gjennomgang og vurdert hvem som skal tildeles stipend i år.

Husk neste frist for tildeling som er 1. Mai 2019.

BAMs reisestipend for jordmødre

Stipendet skal brukes til reiser i inn- eller utland. Formålet med reisen skal være faglig utvikling. I vurderingen skal originalitet og nytte i utøvelsen av jordmor yrket vektlegges. Søknadsfrist 1.mai og 1.november hvert år.