Jordmorforbundet er pådriver for at kvinner med fødselsskader skal få erstatning

Jordmor Carola Karl Urvik fra Jordmorforbundet bidro sterkt til å rette søkelyset på urett behandling av kvinner som får avslag på erstatning etter fødselsskader. Nå skal saken opp til behandling på Stortinget. 

NRK har intervjuet jordmor Carola Karl og fortalt historiene til flere kvinner som har fått underlivet ødelagt under fødselen. Hvert år får nær 900 kvinner større underlivsrifter mens de føder sine barn. Men bare 3 av 10 får erstatning i ettertid. En av dem er Stine Mari Edvardsen, som ble ufør etter at hun revnet under fødselen. Hun fikk ikke erstatning etter skadene hun fikk i forbindelse med fødselen for ti år siden.

Kjersti Toppe leste NRK-sakene om fødselsskader og støtter jordmorforbundets standpunkt om at kvinner med fødselsskader må ha rett til erstatning. Nå har Senterpartiet fremmet et representantforslag for Stortinget, der de vil sikre kvinner rett til erstatning etter alvorlige fødselsskader. Behandlingen av mødre med fødselsskader er urimelig og urettferdig, sier Toppe.

Dette mente Helseminister Høie om saken:

Jeg mener at retten til å få erstatning skal være lik for alle pasientgrupper og at vi bør holde fast ved at pasientskadeordningen skal gi erstatning for skader som skyldes helsehjelpen pasienten får.

Svaret provoserte Toppe den gang.

– Jeg er provosert og overrasket over svaret. Fødende kvinner har ingen rettigheter etter pasientskadeloven fordi alt skal kobles mot svikt i helsehjelpen, svarte Toppe.

Forslaget til Senterpartiet vil nå gå til komitebehandling og bli behandlet av Stortinget en gang etter nyttår.

 

https://www.nrk.no/…/jordmor_-_-redde-gravide-ma-bli-hort-1…