Fagkafe SPOR

Av Trude Hansen, 21.11.2018

 Tirsdag 4. desember kl 1700 arrangerer SPOR Buskerud fagkafe. Sted: Fylkeskontoret, Sankt Olavsgate 2, Drammen.

 Vi får besøk av May Bente Hagen, psykiatrisk sykepleier og forfatter av boken "Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid".

Tema for kvelden vil bli tilknytningstraumer hos voksne, skam, helende faktorer og traumebevisst omsorg.

 Bindende påmelding (av hensyn til bestilling av mat, gi info om evt. allergier) til: Hilde Steen, sms på telefon 926 67 321 eller epost hjorgensen1971@hotmail.com innen onsdag 28. november!