Temadag for tillitsvalgte

Av Vigdis Haugan, 21.11.2018

Styret har forespurt Forhandlingsavdelingen i NSF om å arrangere tillitsvalgtopplæring i tilknytning til Fagkonferansen 2019.

Mens vi venter på tilbakemelding ber vi om innspill fra dere som er tillitsvalgte om hvilke tema dere ønsker belyst dersom det blir arrangert temadag onsdag 27.mars.

Send e-post innen 5.12 til vigdish3@vfk.no