Jordmorforbundet på Arbeiderpartiets seminar om kvinnehelse i Stortinget

Av NSF, 22.11.2018

Arbeiderpartiets helsefraksjon arrangerte i dag et kvinnehelse seminar på Stortinget som et ledd i å utarbeide en nasjonal kvinnehelse strategi. Helsepolitikerne Tuva Moflag, Ingvild Kjerkhol og Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) er her på bildet sammen med Helene Normann Furnes fra Jordmorforbundet NSF.

Dagen hadde et variert og innholdsrikt program med tema innenfor ulike deler av kvinnehelse. Eksempelvis hjerte- og karsykdommer, ME, Stoffskiftesykdommer og endometriose. Til slutt var ordet fritt og det falt naturlig for Jordmorforbundet å fremme viktigheten av jordmor som en aktør for å fremme og forbedre kvinnehelse, og at en styrket jordmortjenetse i kommunene vil bidra til nettopp det. Her møter vi kvinner fra alle samfunnslag og verdenshjørner, og vi sitter på nødvendig kompetanse.

Innlegget fra Jordmorforbundet ble møtt med stor interesse på Stortinget, og vi ble invitert til et møte med Arbeiderpartiets helsefraksjon på Stortinget etter nyttår. Flere av de andre organisasjonene henvendte seg også til Jordmorforbundet etter innlegget. Vi ser frem mot flere interessante samarbeidsarenaer, og til å bidra inn i arbeidet med en ny kvinnehelse strategi tilpasset framtidens helsevesen.